Provime   Ekonomi       Drejtesi               Shkenca Politike               Inxhinieri Informatike           Arkitekturë       

Sezoni i Dimrit Semestri i Parë 2017
Ekonomi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-02-27 Matematike 6 J.Hodaj, Elda Robi A4 09:30
2017-03-01 Informatik 6 E.Robi, J.Hodaj A3 09:30
2017-03-03 Menaxhim Biznesi 6 B.Dhrami, T.Mehilli A4 09:30
2017-03-06 Shkrim Akademik 6 S.Xhaferi, M.Murati A3 09:30
2017-03-10 Ekonomiks 6 E.Cakrani, B.Cakerri A4 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-02-27 Menaxhim Marketing 6 M.Murati, V.Durmishi A7 09:30
2017-03-02 Probabilitet-Statistike 6 J.Hodaj, R.Lipi A7 09:30
2017-03-09 M.B.Nj 6 T.Mehilli, R.Lipi A7 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-02-28 Tregje Financiare 6 A.Lamaj, V.Durmishi A7 09:30
2017-03-03 Kontabilitet Publik 6 B.Cakerri, E.Cakrani A7 09:30
2017-03-06 Ekonomiks Pune 6 B.Dhrami, B.Cakerri A7 09:30
2017-03-10 Menaxhim Strategjik 6 A.Lamaj, B.Dhrami A7 09:30