MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare MSH-Inxhinieri Informatike MSH-Informatikë Ekonomike MSH-Financë publike dhe Administrim Publik MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Master Shkencore
Financë Publike dhe Administrim Publik
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2017-07-04 E drejta Administrative E.Habili, R.Lipi A4 15:00
2017-07-08 Administrimi Publik A.Tartaraj, V.Durmishi A4 09:30
2017-07-11 Analize Statistikore E.Cakrani, R.Lipi A4 15:00
2017-07-14 Taksimi V.Durmishi, E.Cakrani A4 15:00
Provime Viti i Dytë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2017-06-30 Praktika 15:00
2017-07-04 E drejta Administrative E.Habili, R.Lipi A4 15:00
2017-07-08 Administrimi Publik A.Tartaraj, V.Durmishi A4 09:30
2017-07-20 Diplome 15:00