MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare MSH-Inxhinieri Informatike MSH-Informatikë Ekonomike MSH-Financë publike dhe Administrim Publik MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Master Shkencore
Inxhinieri Informatike
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2017-07-05 Siguria në Sisteme dhe Rrjeta E.Hoxha, A.Mehmeti A7 15:00
2017-07-13 Sisteme Inteligjente A.Hyso, A.Mehmeti A7 15:00
Provime Viti i Dytë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2017-07-05 Siguria në Sisteme dhe Rrjeta E.Hoxha, A.Mehmeti A7 15:00
2017-07-07 Mbrojtje Praktike A2 09:30
2017-07-13 E.Hoxha; A.Mehmeti A.Hyso, A.Mehmeti A7 15:00
2017-07-20 Mbrojtje Diplome A2 09:30