MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare MSH-Inxhinieri Informatike MSH-Informatikë Ekonomike MSH-Financë publike dhe Administrim Publik MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017<
Master Shkencor
Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
Provime Viti i Dytë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2017-07-04 Histori e Marrëdhënieve Ndërkombëtare N.Ngucaj, J.Goxha; A7 15:00
2017-07-08 Administrim Publik A.Tartati, M.skënderaj A4 09:30
2017-07-12 E Drejtë Migracioni dhe Refugjati M.Elezi, N.Ngucaj A4 15:00
2017-07-14 Praktikë M.Elezi, J.Goxha, M.Skënderaj A4 15:00