MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare  MSH-Inxhinieri Informatike   MSH-Informatikë Ekonomike   MSH-Financë publike dhe Administrim Publik  MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017<
Master Profesional
Financë dhe Kontabilitet i Firmave
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2017-06-30 Praktika A4 15:00
2017-07-03 Standardet e Kontabilitetit R.Lipi, V.Durmish A4 15:00
2017-07-05 Analize e Pasqyrave Financiare A.Lamaj, V.Durmishi A4 15:00
2017-07-07 07/07/2017 Analiza, Kontabiliteti dhe Menaxhimi I Kostos II A.Lamaj, V.Durmishi A4 15:00
2017-07-11 Analize Statistikore E.Cakrani, R.Lip A4 15:00
2017-07-14 Taksimi V.Durmishi, E.Cakrani A4 15:00
2017-07-20 Diplome 15:00