ICEBTT′ 2017    International Conference on Economics, business Trends and Technologies

 

Hapi 1 – Maturantët kryejnë pagesën pranë zyrave të Postës Shqiptare, ose në bankë, në shumën 2.000 lekë (mandati shkarkohet në faqen: akp.gov.al)

Hapi 2 – Mandati i pagesës dorëzohet pranë sekretarisë mësimore të shkollës së mesme

Hapi 3 – Maturantët duhet të aplikojnë në linkun: matura.akp.gov.al, në datat 1-11 Gusht, sipas qarqeve, (Qarku Vlorë në datën 9 Gusht)

Hapi 4 – Maturantët mund të rendisin deri në 10 preferenca, por, mos harroni të zgjidhni si preferencë SHPAL ‘PAVARËSIA” dhe programin e dëshiruar të studimit në të

Hapi 5 – Maturantët fitues shpallen brenda datës 30 Gusht 2016 dhe regjistrimi në SHPAL “Pavarësia” kryhet brenda datës 20 Shtator 2016

Shkolla Private e Arsimite Privat Pavarsia Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore 372 Drejtësi
Shkolla Private e Arsimite Privat Pavarsia Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore 373 Ekonomi
Shkolla Private e Arsimite Privat Pavarsia Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore 374 Shkenca Politike
Shkolla Private e Arsimite Privat Pavarsia Fakulteri i Shkencave të Aplikuara 375 Inxhinieri Informatike
Shkolla Private e Arsimite Privat Pavarsia Fakulteri i Shkencave të Aplikuara 376 Arkitekturë

Ditën e premte, datë 22.07.2016 u organizua në ambientet e SHPAL “Pavarësia”, Vlorë, ceremonia e Diplomimit për vitin akademik 2015-2016, e studentëve të të dy cikleve, Bachelor dhe Master, në degët Ekonomi, Drejtësi, Shkenca Politike, Inxhinieri Informatike, Arkitekturë. Në këtë ceremoni festive morën pjesë, jo vetëm diplomantë e studentë, por edhe të ftuar dhe miq të SHPAL“Pavarësia”.

Filloi java e diplomimit në SHPAL “Pavarësia”.

Dita e hënë, dt.18 Korrik, nisi javën e diplomimit në SHPAL “Pavarësia”. Kanë qenë studentët e vitit të tretë të ciklit të studimit Bachelor në Ekonomi, ata, ...