Më datë 24 Maj 2018, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) organizoi seminarin kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”.

Në këtë aktivitet ishin prezentë përfaqësues të institucioneve të ndryshëm të Arsimit Publik dhe atij jo Publik, përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, gjithashtu ekspertë të jashtëm. Në këtë seminar morën pjesë, Kryetari i NJBSC të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, Përgjegjësi i Zyrës së Karrierës, Tutoriatit Studentor&Alumni dhe përfaqësues të stafit akademik.

Në kuadër të bashkëpunimit me institucione të tjera, në Kolegjin Universitar "Pavarësia Vlorë", u mbajt sot një leksion i hapur, ku u prezantua raporti i auditimit mbi cilësinë e ajrit, auditim i kryer nga Departamenti i Performancës pranë Kontrollit të Lartë të Shtetit. Prezantimi i raportit u realizua nga Dr.Aulent Guri, me detyrë Kryeauditues, në Departamentin e Performancës, pranë Kontrollit të Lartë të Shtetit.
Qëllimi i këtij aktiviteti, përveç prezantimit të rezultateve të gjetjeve të auditimit, konsiston në vetvete edhe njohjen dhe aftësimin në praktikë të studentëve jo vetëm më dije dhe njohuri por edhe me praktikën e punës së një auditimi performance.

FOTO GALERI

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, shpall aplikimet për vende të hapura pune për vitin akademik 2018 – 2019, për staf akademik/pedagogë me kohë të plotë, në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, programet:

       1. Drejtësi;

       2. Shkenca Politike;

       3. Ekonomi;

       4. Inxhinieri Informatike;

       5. Arkitekturë;

si dhe, Kërkues Shkencorë në Qendrat e Kërkimeve Shkencore.

Në datën 11 Maj 2018, studentë dhe pedagogë të Departamentit të Inxhinierisë Informatike  në kuadrin e aktiviteteve kurrikulare me në fokus studentin, kryen një vizitë pune në ambjentet e kompanisë (ISP) Albtelecom dhe Eagle Mobile.  Gjatë takimit të mbajtur në ambjentet e kësaj kompanine studentët  u pritën nga specialistë të telekomunikacionit ( NOC)  dhe të rrjetave   të cilët  trajtuan  tematika si: