Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të Raundit II, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore të Kolegjit Universitar "Pavarësia Vlorë" për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.

Afati i regjistrimeve për fituesit e Raundit II është prej datës 27 shtator 2018, deri më datë 06 tetor 2018.


Ju mirëpresim!

Lista e aplikatëve fitues të Raundit II