Në ditën Ndërkombëtare të Mjedisit, Qendra Kërkimore për Shkencat Humane, pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore në Kolegjin Universitar "Pavarësia Vlorë", organizoi për studentët seminarin me temë : "Eko-Marketingu". Seminari u organizua nga drejtuesja e qendrës Dr. Engjëllushe Zenelaj. Qëllimi i seminarit u fokusua tek alternimi i dijeve kurrikulare më ato ekstrakurrikulare në përputhje me parimet e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

FOTO GALERI

Bazuar në Urdhërin Nr.4, datë 29.05.2018 “Për caktimin e datave për zhvillimin e provimeve dhe diplomimin e studentëve”, zhvillimi i provimeve (semestri II) dhe diplomimi e studentëve për vitin akademik 2017-2018 do të realizohen në datat e mëposhtme:

 

Në datë 11 Maj 2018, në ambientet e Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë u organizua Konferenca e Parë Rinore me temë: “Europe to You(th)/Perceptime të rinjsh”.

Qëllimi i Konferencës ishte të sillte bashkë të rinjtë në një Forum për të shkëmbyer ide, perceptime dhe këndvështrime mbi Integrimin e Shqipërisë në BE, për të diskutuar dhe për të argumentuar qasjet mbi anëtarësimin e mundshëm, efektet në qytetarët, ekonominë, sfidat dhe perspektivat e pritshme për Shqipërinë, por edhe më gjerë, në Rajon. 

FOTO GALERI

Më datë 24 Maj 2018, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) organizoi seminarin kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve”.

Në këtë aktivitet ishin prezentë përfaqësues të institucioneve të ndryshëm të Arsimit Publik dhe atij jo Publik, përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, gjithashtu ekspertë të jashtëm. Në këtë seminar morën pjesë, Kryetari i NJBSC të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, Përgjegjësi i Zyrës së Karrierës, Tutoriatit Studentor&Alumni dhe përfaqësues të stafit akademik.