Youth Summer Municipality Tour, konceptuar në formën e një udhëtimi eksperiencash dhe ndarje shqetësimesh të të rinjve me autoritetet vendore për një Shqipëri evropiane, mbështetur nga Projekti “Bashkitë për Evropën”, ndaloi në datë 05.07.2018 në qytetin e Vlorës. Në bashkëpunim me Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë” u zhvillua etapa e dyte e këtij turi ku të rinjtë bashkëbiseduan me Kryetarin e Bashkisë, Z. Dritan Leli në lidhje me plotësimin e kërkesave të të rinjve për standarte evropiane të cilësisë së jetës, mjedisit, shkollimit, shërbimeve publike dhe rekreacionit. Kjo etapë u përshëndet nga Zv. Rektori i Kërkimit Shkencor pranë Kolegjit, Dr. Myzafer Elezi dhe u mbështet nga anëtarë të tjerë të stafit akademik.

FOTO GALERI

Në ditën Ndërkombëtare të Mjedisit, Qendra Kërkimore për Shkencat Humane, pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore në Kolegjin Universitar "Pavarësia Vlorë", organizoi për studentët seminarin me temë : "Eko-Marketingu". Seminari u organizua nga drejtuesja e qendrës Dr. Engjëllushe Zenelaj. Qëllimi i seminarit u fokusua tek alternimi i dijeve kurrikulare më ato ekstrakurrikulare në përputhje me parimet e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

FOTO GALERI

Bazuar në Urdhërin Nr.4, datë 29.05.2018 “Për caktimin e datave për zhvillimin e provimeve dhe diplomimin e studentëve”, zhvillimi i provimeve (semestri II) dhe diplomimi e studentëve për vitin akademik 2017-2018 do të realizohen në datat e mëposhtme:

 

Në datë 11 Maj 2018, në ambientet e Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë u organizua Konferenca e Parë Rinore me temë: “Europe to You(th)/Perceptime të rinjsh”.

Qëllimi i Konferencës ishte të sillte bashkë të rinjtë në një Forum për të shkëmbyer ide, perceptime dhe këndvështrime mbi Integrimin e Shqipërisë në BE, për të diskutuar dhe për të argumentuar qasjet mbi anëtarësimin e mundshëm, efektet në qytetarët, ekonominë, sfidat dhe perspektivat e pritshme për Shqipërinë, por edhe më gjerë, në Rajon. 

FOTO GALERI